برگزاری دومین مراسم فارغ التحصیلی شرکت کنندگان دوره آموزشی کوتاه مدت " لیزر در دندانپزشکی "

در تاریخ 11 مهر ماه سال 1392 دومین مراسم فارغ التحصیلی شرکت کنندگان دوره آموزشی کوتاه مدت " لیزر در دندانپزشکی " با حضور جناب آقای دکتر منزوی رئیس مرکز، سرکار خانم دکتر شهابی معاون پژوهشی مرکز، جناب آقای دکتر فکرآزاد قائم مقام مرکز و سرکار خانم دکتر مسلمی عضو شورای پژوهشی مرکز برگزار گردید. طی این مراسم گواهینامه معتبر با مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت فعالیت درمانی با استفاده از لیزر به فارغ التحصیلان اعطا گردید.

تصاویر